இயற்கை கற்கள் / விலையுயர்ந்த கற்கள், அரை விலையுயர்ந்த கற்கள் மற்றும் நகை வாங்க

இயற்கை கற்கள் வாங்கஇயற்கை கற்கள் / விலையுயர்ந்த கற்கள், அரை விலையுயர்ந்த கற்கள் மற்றும் நகை வாங்க
- நாம் மட்டுமே இயற்கை கற்கள் விற்க / நாம் செயற்கை கற்கள் விற்க வேண்டாம்
- அனைத்து எங்கள் கற்கள் முதல் அங்கீகாரம் பெற்ற gemologist மூலம், எங்கள் ஆய்வகத்தில் பரிசோதனை செய்யப்படுகின்றன
- நாம் ஒரு மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் உள்ளன. நீங்கள் எங்களுக்கு சென்று வரலாம்: இருப்பிடம்
- நமது வாடிக்கையாளர்கள் உங்களை தங்கள் சான்றுகள் படிக்க முடியும் எங்களுக்கு வருகை வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து TripAdvisor
- நாம் செலுத்தும் முறைகள் ஒரு பரவலான வழங்குகின்றன
- நாம் உலகளாவிய கப்பல். நீங்கள் மெதுவாக அல்லது எக்ஸ்பிரஸ் மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ டெலிவரியை முறை தேர்வு, மற்றும் ஒரு கண்காணிப்பு எண்ணுடன் உங்கள் கற்கள் பின்பற்ற முடியும்
- தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு மேலும் தகவலுக்கு
நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷாப்பிங் விரும்புகிறேன்!

வண்ண மாற்றம் பிணைச்சல்

வண்ண மாற்ற பிணையம் 3.16 ct

$474.00
விற்று
இருப்பில் இல்லை

வண்ண மாற்றம் பிணைச்சல்

வண்ண மாற்ற பிணையம் 2.31 ct

$346.00

வண்ண மாற்றம் பிணைச்சல்

வண்ண மாற்ற பிணையம் 1.89 ct

$283.00

வண்ண மாற்றம் பிணைச்சல்

வண்ண மாற்ற பிணையம் 1.36 ct

$204.00
$450.00

இந்திரநீலம்

இந்திரநீலம் 4.43 CT

$354.00

இந்திரநீலம்

இந்திரநீலம் 3.94 CT

$315.00

இந்திரநீலம்

இந்திரநீலம் 3.56 CT

$285.00

இந்திரநீலம்

இந்திரநீலம் 2.90 CT

$232.00

இந்திரநீலம்

இந்திரநீலம் 2.48 CT

$198.00

ஈரொபிசைட்டு

Diopside ஜோடி 2.81 ct

$118.00

ஈரொபிசைட்டு

Diopside ஜோடி 1.95 ct

$82.00