இயற்கை கற்கள் / விலையுயர்ந்த கற்கள், அரை விலையுயர்ந்த கற்கள் மற்றும் நகை வாங்க

இயற்கை கற்கள் வாங்கஇயற்கை கற்கள் / விலையுயர்ந்த கற்கள், அரை விலையுயர்ந்த கற்கள் மற்றும் நகை வாங்க
- நாம் மட்டுமே இயற்கை கற்கள் விற்க / நாம் செயற்கை கற்கள் விற்க வேண்டாம்
- அனைத்து எங்கள் கற்கள் முதல் அங்கீகாரம் பெற்ற gemologist மூலம், எங்கள் ஆய்வகத்தில் பரிசோதனை செய்யப்படுகின்றன
- நாம் ஒரு மதிப்புமிக்க நிறுவனங்களில் உள்ளன. நீங்கள் எங்களுக்கு சென்று வரலாம்: இருப்பிடம்
- நமது வாடிக்கையாளர்கள் உங்களை தங்கள் சான்றுகள் படிக்க முடியும் எங்களுக்கு வருகை வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து TripAdvisor
- நாம் செலுத்தும் முறைகள் ஒரு பரவலான வழங்குகின்றன
- நாம் உலகளாவிய கப்பல். நீங்கள் மெதுவாக அல்லது எக்ஸ்பிரஸ் மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ டெலிவரியை முறை தேர்வு, மற்றும் ஒரு கண்காணிப்பு எண்ணுடன் உங்கள் கற்கள் பின்பற்ற முடியும்
- தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு மேலும் தகவலுக்கு
நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஷாப்பிங் விரும்புகிறேன்!

விற்று
இருப்பில் இல்லை

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 3.49 CT

$35.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 4.98 CT

$50.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 4.02 CT

$40.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 8.99 CT

$90.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 5.47 CT

$55.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 4.98 CT

$50.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 4.62 CT

$46.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 6.52 CT

$65.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 13.13 CT

$131.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 17.10 CT

$171.00
புதிய

செவ்வந்தி

செவ்வந்தி 23.42 CT

$234.00

Prasiolite

Prasiolite 3.75 ct

$37.00