நாள்

23 மே, 2016

தனித்த பிங்க் 15.38 காரட் வைர $ 31.6 மில்லியன் விற்கிறது

தனித்த பிங்க் உலகின் மிகப்பெரிய ஆடம்பரமான விவிட் பிங்க் பேரிக்காய் வடிவ வைர எப்போதும் சொதேபி'ச ஜெனீவா, தனித்த பிங்க் ல் உள்ள ஏலத்தில் வழங்கப்படும் ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!