இணைப்பு

கோய் மீன்

கோய் மீன் குவார்ட்ஸ்  

கோய் மீன் குவார்ட்ஸ்

குறிச்சொற்கள் ,
Koi fish quartz Koi fish quartz is a rare gemstone. Red & orange are hematite inclusions. The color of iron content that...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!