இணைப்பு

பச்சை

வெர்டெலைட் 

வெர்டலைட்

குறிச்சொற்கள் , ,
வெர்டலைட் ரத்தினம் ஒரு பச்சை டூர்மலைன். காதணிகள், மோதிரங்கள், நெக்லஸ், காப்பு அல்லது பதக்கமாக அமைக்கப்பட்ட வெர்டலைட் ரத்தினக் கல் கொண்டு தனிப்பயன் நகைகளை உருவாக்குகிறோம். வெர்டலைட் ...
மேலும் படிக்க
பசுமை சபையர்  

பசுமை சபையர்

குறிச்சொற்கள் , , ,
கிரீன் சபையர், கம்போடியாவின் ஷேட்வீட் பின்ஷேர்ஷேர், பெயிலினிலிருந்து
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!