இணைப்பு

பூர்த்தி

கண்ணாடி நிரப்பப்பட்ட ரூபி  

கண்ணாடி நிரப்பப்பட்ட ரூபி

ரூபி உள்ளே எலும்பு முறிவுகள் அல்லது பிளவுகளை ஈயக் கண்ணாடி அல்லது இதே போன்ற பொருளுடன் நிரப்புவது கல்லின் வெளிப்படைத்தன்மையை வியத்தகு முறையில் மேம்படுத்துகிறது, ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!