இணைப்பு

ஷீன்

தங்க அப்சிடியன்

கோல்டன் அப்சிடியன்

குறிச்சொற்கள் , ,
கோல்டன் ஆப்ஸிடியன் கோல்டன் ஆப்ஸிடியன், கோல்டன் ஷீன் அப்சிடியன் அல்லது ஷீன் அப்சிடியன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு கல் என்பது வாயு குமிழிகளின் வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது, மீதமுள்ள ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!