இணைப்பு

Chondrodite

மியான்மர் காண்டிரோடைட்

மியான்மரில் இருந்து கொன்ட்ரோடைட்

குறிச்சொற்கள்
மியான்மர் வீடியோ காண்டிரோடைட் (Chondrodite) என்ற செண்ட்ரோடைட், ஃபார்முலா (Mg, Fe) XSSX (SiO5) 4 (F, OH, O) உடன் ஒரு nesosilicate கனிமமாகும். இது மிகவும் அரிய கனிமமாக இருந்தாலும், அது ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!