இணைப்பு

Goethite

goethite amethyst

கோயைட் அமேதிஸ்ட்

குறிச்சொற்கள் , ,
கோயைட் அமேதிஸ்ட் கோயாக்டைட் அமேதிஸ்ட் என்றும் தவறாக அழைக்கப்படுகிறது, யாரோ ஒரு முறை இந்த சேர்த்தல்களை ககோக்ஸெனைட் என்று பெயரிட்டனர், ஏனெனில் தெளிவற்ற ஒற்றுமை ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!