இணைப்பு

Hibonite

ஹைபனிட் மடகாஸ்கர்

மடகாஸ்கரில் இருந்து ஹைபோனேட்

குறிச்சொற்கள்
Hibonite, மடகாஸ்கர் வீடியோ Hibonite ((Ca, Ce) (அல், டி, எம்.ஜி.) 12O19) இருந்து ஒரு பளபளப்பான கருப்பு கனிம 7.5-8.0 ஒரு கடினத்தன்மை மற்றும் ஒரு அறுங்கோண படிக அமைப்பு உள்ளது. அது ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!