இணைப்பு

மாலியா பிணைச்சல்

மாலியா கர்னெட் கென்யா

கென்யாவிலிருந்து மாலியா கன்னெர்ட்

குறிச்சொற்கள்
கென்யா வீடியோவிலிருந்து Malaia garnet, Malaia garnet அல்லது மலேயா குரோனெட் என்பது இருண்ட சற்று இளஞ்சிவப்பு ஆரஞ்சுக்கு ஒளி ஒரு இரத்தின கல் வகை ஆகும் ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!