இணைப்பு

Nuummite

கிரீன்லாந்தில் இருந்து நுமுமைட்

நியூயாமைட், கிரீன்லாந்து இருந்து

குறிச்சொற்கள்
நுண்ணுயிர், கிரீன்லாந்து வீடியோ Nuummite என்பதிலிருந்து அரிபோலி மாத்திரைகள் gedrite மற்றும் anthophyllite கொண்டுள்ளது ஒரு அரிய metamorphic ராக். இது ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!