இணைப்பு

Wulfenite

Wulfenite மடகாஸ்கர்

மடகாஸ்கரில் இருந்து வால்ஃபெனிட்

குறிச்சொற்கள்
வால்ஃபெனிட், மடகாஸ்கர் வீடியோவிலிருந்து Wulfenite என்பது PbMoO4 சூத்திரத்துடன் முன்னணி மாலிபேடேட் கனிமமாகும். இது பெரும்பாலும் மெல்லியதாக காணலாம் ...
மேலும் படிக்க
பிழை: உள்ளடக்கத்தை பாதுகாக்கப்படுகிறது !!